Cung cấp thông tin quy định liên quan đến thuế suất; hạn ngạch thuế quan; tiếp nhận trực tuyến hồ sơ nhập khẩu của Cục Xuất Nhập khẩu - Bộ Công Thương

Ngày đăng: 24/07/2020 02:12
Lượt xem : 85

Ngày 22 tháng 7 năm 2020, Sở Công Thương Phú Thọ nhận được 03 văn bản của Cục Xuất Nhập khẩu - Bộ Công Thương cung cấp thông tin về các quy định liên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa; quy định liên quan đến việc tiếp nhận trực tuyến hồ sơ nhập khẩu thực phẩm; thông tin về cơ chế quản lý hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với một số mặt hàng nông, thủy sản theo Hiệp định EVFTA.

Sở Công Thương Phú Thọ đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ phối hợp thông tin tới các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan nội dung các văn bản số 0727/XNK-NS; văn bản số 0736/XNK-NS; văn bản số 0737/XNK-NS của Cục Xuất Nhập khẩu - Bộ Công Thương.

Sở Công Thương Phú Thọ trân trọng thông tin đến các Quý cơ quan để phối hợp triển khai đến các doanh nghiệp.

Chi tiết văn bản kèm theo:

Văn bản Số 907/SCT-QLĐT ngày 24/7/2020 của Sở Công Thương Phú Thọ về Cung cấp thông tin quy định  liên quan đến thuế suất; hạn ngạch thuế quan; tiếp nhận trực tuyến hồ sơ nhập khẩu của Cục Xuất Nhập khẩu - Bộ Công Thương.

Văn bản số 0727/XNK-NS ngày 10/7/2020 của Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) về việc cập nhật quy định của Ả-rập Xê-út liên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa.

Văn bản số 0736/XNK-NS ngày 14/7/2020 của Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) về việc quy định mới của Hàn Quốc liên quan đến việc tiếp nhận trực tuyến hồ sơ nhập khẩu thực phẩm.

Văn bản số 0737/XNK-NS ngày 14/7/2020 của Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) về cơ chế quản lý hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với một số mặt hàng nông, thủy sản theo Hiệp định EVFTA.

 

Admin

Gửi mail

Tin liên quan