KHEN CAO CHO CÁC CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ

Ngày đăng: 25/11/2017 17:05
Lượt xem : 688

 KHEN CAO CHO CÁC CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ

I. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh:

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương;

II. Bằng khen UBND tỉnh :

1. Tập thể

-  Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

- Văn phòng Sở Công Thương

- Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương

- Phòng Kế hoạch và Tài chính, Sở Công Thương

2.Cá nhân

- Đồng chí Nguyễn Quốc Trụ - Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Công Thương

- Đồng chí Đinh Thị Minh Phương - Phó Chánh Văn phòng Sở Công Thương

- Đ/c Nguyễn Quốc Hưng - TP Quản lý đầu tư và Hợp tác quốc tế

- Đ/c Nguyễn Ngọc Anh - TP Quản lý năng lượng

- Đ/c Đào Anh Tuấn - TP KTAT&MT

- Đ/c Nguyễn Ngọc Mộng Tuân - TP TKNL - TT KC&TVPTCN

- Đ/c Phan Thanh Bình - Đội trưởng đội QLTT cơ động - Chi cục QLTT

- Đ/c Đỗ Đình Đạo - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT

3. Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

- Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương

III. Bằng khen của Bộ Công Thương

- Nguyễn Mạnh Tuấn - chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính

- Đ/c Hoàng Đức Dương - TP NV&HC - Chi cục Quản lý thị trường

- Nguyễn Thị Lịch - Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

- Hoàng Quang Tuấn - Đội trưởng Đội QLTT số 10- huyện  Thanh Ba

Gửi mail

Tin liên quan