Toàn văn Hiệp định Thương mại Việt Nam – Liên Minh châu Âu (EVFTA)

Ngày đăng: 04/06/2020 08:56
Lượt xem : 141

Ban Quản trị xin gửi tới các thành viên toàn văn Hiệp định Thương mại Việt Nam – Liên Minh châu Âu (EVFTA) được công bố bởi Bộ Công Thương.

Cụ thể nội dung văn kiện như sau:

Lời văn của Hiệp định Thương mại Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA)

Lời văn của Hiệp định EVFTA (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

 

Phụ lục 2A – Cắt giảm hoặc xóa bỏ Thuế quan

Phụ lục 2A (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

- Tiểu Phụ lục 2A1 (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

- Tiểu Phụ lục 2A2 (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

- Tiểu Phụ lục 2A3 (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

- Tiểu Phụ lục 2A4 (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

- Tiểu Phụ lục 2A5 (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

 

Phụ lục 2B – Phương tiện cơ giới và Phụ tùng, Thiết bị xe cơ giới

- Phụ lục 2B (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

 

Phụ lục 2C – Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế

- Phụ lục 2C (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

 

Phụ lục 6 – Các yêu cầu và Thủ tục để phê duyệt các cơ sở về sản phẩm

- Phụ lục 6 (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

 

Phụ lục 7 – Danh mục Thuế quan

- Phụ lục 7 (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

 

Phụ lục 8 – Biểu cam kết dịch vụ cụ thể

- Phụ lục 8A (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

- Phụ lục 8B (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

- Phụ lục 8C (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Phụ lục 9 – Phạm vi điều chỉnh của chương Mua sắm của Chính phủ

- Phụ lục 9A (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

- Phụ lục 9B (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

 

Phụ lục 11 – Doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, Doanh nghiệp được cấp đặc quyền hoặc ưu đãi đặc biệt, và Doanh nghiệp độc quyền chỉ định

- Phụ lục 11 (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

 

Phụ lục 12 – Danh sách các Chỉ dẫn Địa lý

- Phụ lục 12 (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

 

Phụ lục 15 – Tố tụng Trọng tài

- Phụ lục 15-A (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

- Phụ lục 15-B (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

- Phụ lục 15-C (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

 

Tuyên bố chung

- Tuyên bố chung (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

 

Nghị Định thư 1 – Quy định hàng hóa có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính

- Nghị Định Thư 1 (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

 

Nghị định Thư 2 – Hỗ trợ Hành chính lẫn nhau trong Lĩnh vực Hải quan

- Nghị định Thư 2 (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

 

Biên bản Ghi nhớ Vốn góp Ngân hàng

- Biên bản Ghi nhớ về Vốn góp Ngân hàng (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

 

Biên bản Ghi nhớ liên quan đến Cam kết cụ thể về Dịch vụ Phân phối rượu vang và rượu mạnh

- Biên bản Ghi nhớ liên quan đến Cam kết cụ thể về Dịch vụ Phân phối rượu vang và rượu mạnh (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Admin

Gửi mail

Tin liên quan