Công văn số 2036/UBND-KGVX ngày 18 tháng 5 năm 2020 Về việc Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong tình tình mới theo Chỉ thị 17/CT-TTg

Số hiệu 2036/UBND-KGVX
Trích yếu nội dung Công văn số 2036/UBND-KGVX ngày 18 tháng 5 năm 2020 Về việc Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong tình tình mới theo Chỉ thị 17/CT-TTg
Ngày ban hành 2020-05-18
Hình thức văn bản Tài liệu ngành
Cơ quan ban hành 3
Người ký duyệt Bùi Văn Quang
Tải file
File Action
20200518110805_en chi thi 17 ttg ve tang cuong trach nhiem qlnn ve attp trong tinh hinh moi.pdf Download