Nghị định số 54/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2020 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra Ngành Công Thương

Số hiệu 54/2020/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Nghị định số 54/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2020 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra Ngành Công Thương
Ngày ban hành 2020-05-18
Hình thức văn bản Tài liệu ngành
Cơ quan ban hành 1
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tải file
File Action
25.5, CV số 54-2020-NĐ-CP, NĐ sửa đổi bổ sung 1 số điều cả NDD127-2015....pdf Download